Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirecek! Faizsiz finans... - Kamu HaberiKamu Haberi

23 Nisan 2021 - 17:58

Türkiye’yi cazibe merkezi haline getirecek! Faizsiz finans…

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde uzun müddettir üzerinde çalışılan, makroekonomik istikrar siyasetleri ve yapısal siyasetleri …

Türkiye’yi cazibe merkezi haline getirecek! Faizsiz finans…
Son Güncelleme :

22 Mart 2021 - 5:49

5 kez okundu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde uzun müddettir üzerinde çalışılan, makroekonomik istikrar siyasetleri ve yapısal siyasetleri içeren ekonomik paket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandı.

Makroekonomik alanda “kamu maliyesi”, “fiyat istikrarı”, “finansal sektör”, “cari açık”, “istihdam” ve “yapısal politikalar” başlıklarını kapsayan ıslahatlar; yapısal alanda ise “kurumsal yönetişim”, “yatırımların teşvik edilmesi”, “iç ticaretin kolaylaştırılması”, “rekabet” ile “piyasa nezareti ve denetimi” temelinde oluşturuldu.

Islahatların “faizsiz finans sisteminin güçlendirilmesi” başlığında ise Faizsiz Finans Kanunu’nun çıkarılacağı, Merkezi İstişare Heyeti oluşturulacağı, iştirak finansı derecelendirme sisteminin hayata geçirileceği ve iştirak finans tahkim düzeneğinin kurulacağı belirtildi.

“Faiz hassasiyetine sahip kitlelerin sermayeleri ülkemize katkı sağlayacak”

Cumhurbaşkanlığı İktisat Siyasetleri Şurası Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayındır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ıslahatların toplumun her bölümünü ilgilendiren değerli aksiyon unsurları içerdiğini belirterek, programda öne çıkan hususlardan birkaçının faizsiz finans sistemini direkt ilgilendirdiğini söyledi.

Mevcut 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’ndan bağımsız olarak tüm iştirak finans kesimini tek bir çatı altında toplayan müstakil bir Faizsiz Finans Kanunu’nun çıkarılacak olmasının büyük bir boşluğu dolduracağını söz eden Bayındır, “Ülkemiz iştirak bankacılığının en büyük eksiği, 40 yıllık geçmişine karşın şimdi bir özel kanununun olmamasıdır. Halihazırda iştirak finans kurumları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet göstermekteler. Bu kanunun ruhu ve teknik yapısı faiz temelli olarak dizayn edilmiş olduğundan iştirak finans kurumlarını da ister istemez faizli süreçlere zorlamaktadır.” diye konuştu.

Malezya’nın, faizsiz finans sisteminde her türlü kanun ve yönetmeliği tamamlayarak bu alanda öteki ülkelere rehberlik eder hale geldiğini belirten Bayındır, şunları kaydetti:

“İngiltere; yaptığı düzenlemeler, oluşturduğu kurumlarla o denli bir sistem kurmuş ki dünyadaki birçok faizsiz bankayı adeta kendisine mahkum hale getirmiş, geliştirdiği İslami para ve sermaye piyasası eserleri ve mevzuatı ile İslami sermayenin de İngiltere’ye akmasını sağlamıştır. Ülkemiz, İslami finansı uygulama ve bu alandaki yabancı sermayeyi çekme bakımından İngiltere’den de, Malezya’dan da avantajlı pozisyonda. Ülkemizin son yıllarda siyasi ve askeri alanlarda İslam dünyasında oluşturduğu olumlu imaj, İslam ülkelerindeki nakit fazlasının ülkemize yönelmesinin önünü açtı. Ama bunun için eksikliklerimizi gidermemiz lazım. Bankacılık, sigortacılık, fon idaresi ve en kıymetlisi İslami unsurlara uygun para ve sermaye piyasası eserleri alanındaki tüzel altyapı eksikliklerinin bir an evvel giderilmesi gerekir.”

Bayındır, İslami finansın ruhu ve prensipleri ile tam uyumlu müstakil bir Faizsiz Finans Kanunu’nun çıkarılmasın sisteme yönelik kuşkuları gidererek dala inancı artıracağını, gerek içeride gerekse yurt dışında faiz hassasiyetine sahip kitlelerin sermayelerinin ülke iktisadına katkı sağlayacak biçimde piyasalara akmasına taban oluşturacağını söyledi.

“Tahkim Kurulu, İslami finans dalının güvenilirlik ve dinamizmini geliştirecek”

Prof. Dr. Servet Bayındır, ıslahat programında söz edilen Merkezi İstişare Heyeti’nin İslami finansa ait unsur ve standartları üretip yayımlaması, kurumlar ortasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi noktasında hakemlik yapması, kesimi İslami finansal prensiplere ahenk noktasında gözetip denetlemesi, böylelikle sistemin içeride ve dışarıda güvenilirliğini temin etmesinin beklendiğini kaydetti.

Globalleşme, dijitalleşme ve irtibat teknolojisindeki gelişmelerle birlikte sermayenin ulusal aidiyetinin ortadan kalkıp global bir varlık haline geldiğini belirten Bayındır, şöyle devam etti:

“Bu durum, tarafların hak ve sorumluluklarının hangi ülke türel otoritesine emanet edileceği noktasında dönüşüme yol açtı. Sermaye sahipleri, artık kontrat koşullarını ve yetkili hukuksal otoriteleri kendileri belirlemeye başladı. İhtilafların tahlilinde ya diledikleri ülke mahkemelerinin yetkili olması ya da kendi koştukları kuralları haiz heyetlerin vereceği kararları tanır hale geldiler. Tahkim konusu bu evrede gündeme gelmektedir. Dolaysıyla ıslahat programındaki Milletlerarası Tahkim Komitesi, İslami finansa ait milletlerarası nitelikli ihtilafların tahlilinde hakemlik rolü üstlenecek, yatırımcıya inanç telkin edecek, ihtilafların mahkeme koridorlarında yıllarca sürüncemede kalmadan kısa müddette çözülmesini sağlayacak ve böylelikle ülkemizdeki İslami finans kesiminin güvenilirlik ve dinamizmini geliştirecek bir yapı misyonunu üstlenecektir.”

“İslami derecelendirme kuruluşu değerli bir boşluğu dolduracak”

Cumhurbaşkanlığı İktisat Siyasetleri Heyeti Üyesi Bayındır, İslami finansın temelinde sistemin hile ve aldatmadan uzak, gerçek, nitelikli, ticari karakterli bir yapısının olduğunu vurguladı.

Bayındır, devamla şunları kaydetti:

“Sistemin olmazsa olmaz koşulu; faiz, kumar, çok spekülasyon, sıfır toplamlı fiktif nitelikli türev süreçler, haram nitelikli tüm bölüm ve uygulamalardan arınmış olması. Bunlara ister direkt ister örtülü halde, dolaylı yollarla başvurulsun fark etmez, yasaktır. İşte derecelendirme uygulaması bu noktada gündeme gelmektedir. Hangi süreçlerin faizsiz prensip ve standartlar ile uyumlu hangilerinin uyumsuz olduğu konusunu derecelendirme kuruluşları üstte belirtilen prensiplerden hareketle oluşturulmuş kriterler bağlamında belirleyip ilan ederler. Bu bağlamda Milletlerarası İslami Derecelendirme Kuruluşu üzere milletlerarası nitelikli kurumlar yanında Karaçi, Kuala Lumpur, Nasdaq ve Dow Jones üzere lokal ve hatta sektörel bazlı İslami endeks kuruluşları vardır.

Ülkemizdeki mevcut iştirak endeksi uygulamasını bu kapsamda kıymetlendirebiliriz. Yatırımcılar nasıl ki yatırım kararlarını, ilgili ülke ve şirketlerin risk ve getiri durumunu milletlerarası risk değerleme şirketlerinin derecelerine bakarak veriyorsa İslami hassasiyete sahip sermayedarlar da yatırımlarında İslami derecelendirme kuruluşlarının bilgilerini baz alıyorlar. Aranan bu kriterlere iştirak finans kurumları, sigorta şirketleri ve portföy idare kuruluşları da dahildir. Fakat ülkemizde İslami finans alanında yerli ve yabancı yatırımcıya taraf verecek memleketler arası seviyede muteber ve bağımsız bir İslami derecelendirme kuruluşumuz mevcut değildir. Hatta İslam ülkelerinin çabucak hiçbirinde bu çapta bir kurum yoktur. Dolaysıyla kurulacak olan bağımsız nitelikli İslami derecelendirme kuruluşu, hem ülkemiz hem de bütün İslam dünyası için kıymetli bir boşluğu dolduracaktır.”

“Atılacak daha çok adım var”

Prof. Dr. Servet Bayındır, son yıllarda faizsiz finans alanında kıymetli adımlar atıldığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde İştirak Finans Dairesi Başkanlığı, Merkez Bankası bünyesinde İştirak Bankacılığı Müdürlüğü oluşturulmasının bu kapsamdaki kıymetli adımlardan olduğunu bildirdi.

Atılacak daha çok adım olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Bayındır, şöyle dedi:

“Mevcut iştirak finans eser ve uygulamalarının tümüyle gözden geçirilip İslami finansın ruhuyla uyumlu hale getirilmesi elzemdir. Finansal kurum ve eserlerimizi doğal ve fıtri yerde yine organize edip insanlığın hizmetine sunmamız, böylelikle tüm insanlığa örnek olmamız gerekmektedir. Mevcut sisteme yapılacak yamaların insanlığın kederine derman olamayacağı bir gerçektir. Bu maksatla faizsiz finansın özüne ve ruhuna uygun olarak ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimi verilmeli, tüm ekonomik sistemin faiz asıllı olmaktan çıkarılıp gerçek nitelikli faizsiz bir temele tekrar pozisyonlandırılması için gayret gösterilmelidir. Aksi takdirde atılacak adımlar günü kurtarmaktan öteye geçmeyecektir.”

Bayındır, Türkiye’deki iştirak finans kuruluşlarının en kıymetli problemlerinden birisinin İslami finans unsurlarına nazaran eğitim almış çalışanın azlığı olduğunu belirterek, kesimdeki mevcut işçinin bugüne kadar yalnızca klâsik faizli bankacılık anlayışı temelinde eğitim aldığını söyledi.

Çalışan işçinin iştirak finansının ruhunu anlamakta eza yaşadığını söz eden Bayındır, bu açığı kapatmak için İslami finans eğitimi verilen resmi ve özel kurumların sayısının artırılması ve mevcutların da kalitesinin artması noktasında takviye olunması gerektiğini kaydetti.

Milliyet

EN ÇOK KAZANANLAR

 • INTEM31.68 10.00%
 • MRSHL245.30 10.00%
 • MAALT176.00 10.00%
 • KONTR54.80 10.00%
 • BURVA27.50 10.00%

EN ÇOK KAYBEDENLER

 • NUGYO11.40 -9.95%
 • ANELE4.02 -9.87%
 • GSRAY3.22 -9.80%
 • ISATR250.000.00 -7.41%
 • SEYKM18.96 -6.05%

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

 • GARAN7.07 1.58%
 • EREGL17.99 0.84%
 • KOZAL107.80 2.57%
 • GUSGR6.14 -4.81%
 • THYAO11.27 3.39%

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

DÖVİZ KURU

BIST100 1.345.15 % 1,10
DOLAR 8.3769 % 0,67
EURO 10.1060 % 1,11
BITCOIN 49.835.00 % -3,41
ÇEYREK ALTIN 780.98 % 0,24
GRAM ALTIN 477.66 % -0,29