Sahil Güvenlik Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak - Kamu HaberiKamu Haberi

1 Aralık 2021 - 18:59

Sahil Güvenlik Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak

Kıyı Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığına …

Sahil Güvenlik Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Son Güncelleme :

22 Mart 2021 - 6:14

93 kez okundu

Kıyı Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda kontratlı erkek ve bayan astsubay temini yapılacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Kıyı Güvenlik Komutanlığı

2021 YILI

KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

JANDARMA VE KIYI GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA

KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

KONTRATLI ASTSUBAY TEMİNİ İMTİHANLARINA

KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. MÜRACAAT, İMTİHAN VE İMTİHAN SONRASI SÜREÇLERE İLİŞKİN BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA JANDARMA VE KIYI GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK KARARLARI GEÇERLİ OLACAKTIR.

3. TEMİN SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRMEwww.sg.gov.tr ve https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris İNTERNET ADRESİ JANDARMA VE KIYI GÜVENLİK AKADEMİSİ İŞÇİ TEMİN SİSTEMİNDEN YAPILACAKTIR.

İÇİNDEKİLER

KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

KONTRATLI ASTSUBAY ALINACAKTIR.

1. TEMİNİ YAPILACAK ASTSUBAY BRANŞLARI, KAYNAK KISIMLARI, STATÜ VE KOŞULLARI:

Kıyı Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda kontratlı erkek ve bayan astsubay temini yapılacaktır.

NOT-1: Üstte belirtilen kontenjanların; Güverte ve Güverte (Kurbağaadam) (3), Makine

için 2, Uçak Bakım için 1, Bilgi Teknolojiler ve İkmal için 1, İdari (erkek/kadın) için ise 1 kontenjan şehit yahut görev malulü eş ve çocukları kontenjanı olarak uygulanacaktır. Şehit yahut görev malulü eş ve çocukları için belirlenen kontenjanların doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan; branşına nazaran olağan aday kontenjanına aktarılacaktır.

NOT-2: Erkek ve bayan aday kontenjanları başka farklı belirlenen İdari branşı için; erkek yahut

bayan aday kontenjanların tamamlanamaması durumunda; eksik kalan kontenjanlar başkasına aktarılabilecektir.

NOT-3: Güverte (Kıırbağaadaın) branşı için belirlenen kontenjanların tamamlanamaması

durumunda, eksik kalan kontenjanlar güverte branşına aktarılabilecektir.

NOT-4: İkmal, İdari, Bilgi Teknolojileri ve Uçak Bakım branşları için belirlenen

kontenjanların tamamlanamaması durumunda, eksik kalan kontenjanlar Güverte ve Makine branşlarına aktarılabilecektir.

NOT-5: Güverte yahut Makine branşları için belirlenen kontenjanın tamamlanamaması

durumunda, eksik kalan kontenjan öbür branşa aktarılabilecektir.

NOT-6: Güverte ve Makine branşları için belirlenen kontenjanların tamamlanamaması

durumunda eksik kalan kontenjan Kıyı Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği branş kontenjanına aktarılabilecektir.

NOT-7: İkmal ve Güverte(Kurbağaadam) branşlarına alınacak adaylar Kıyı Güvenlik

Komutanlığı bağlısı gemilerde istihdam edilebilecektir.

NOT-8: Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen kısımlara denk kısımlardan

mezun olanlar, YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini sisteme yüklemek sureti ile müracaat yapabilir. Adaylar denklik/eşdeğerlilik dokümanlarını sisteme yüklemek zorundadır.

NOT-9: Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet evrakını ibraz edecekleri süreksiz

kayıt tarihi 16 Ağustos 2021’dir.

NOT-10: COVİD-19 salgını nedeniyle imtihan tarihleri ve öbür etaplarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sıhhat raporlarının alınması vb.) ilgili konular ayrıyeten duyurulacaktır. Seçme imtihanına çağrılacak tüm adaylardan Hayat Konuta Sığar (HES) kodu istenecektir.

NOT-11: Seçme imtihanlarında başarılı olan ve geçici/ön kayıt yaptırmak isteyen asıl adaylar, İşçi Temin Sistemi (PTS) üzerinden açılacak olan Geçici/Ön kayıt butonuna işaretleme yapacaklardır. Geçici/Ön kayıt butonu ile ilgili bilgilendirme PTS üzerinden ayrıyeten duyurulacaktır.

2. YASAL DESTEK:

Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği.

3. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genel Şartlar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1’inci husustaki tabloda belirtilen tahsil programlardan mezun olmak yahut süreksiz kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Tahsillerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Heyeti’nce (YÖK) onaylanmış denklik dokümanları bulunmak ve sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen kısımlara denk kısımlardan mezun olanlar için YÖK yahut ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik evrakını almış olmak ve sisteme yüklemek,

(5) KPSS puanı kaidesi aranan branşlar için; 2020 yılında yapılan KPSS imtihanında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan tipinden en az 60 puan almış olmak, şehit yahut görev malul eş ve çocukları için bu puanın en az %80’ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak, (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenlik Komutanlığı ve TSK işçisi şehit yahut görev malullerinin eş yahut çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Uğraş Kanunu 21/j unsuru kapsamında olanlar

(6) 01 Ocak 2021 tarihi prestijiyle düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

(7) Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya hukuksal bir mahzuru bulunmamak,

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kuralları taşımak ve;

(a) Güverte ve Makine branşları için Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği EK-D kıymetlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Kıymetlendirme Sütununa nazaran “Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sıhhat Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur” kararlı sıhhat Raporunu almak,

(b) Güverte Kurbağaadam branşı için Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği EK-D kıymetlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Kıymetlendirme Sütununa nazaran “Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu, Gemiadamları Sıhhat Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur” kararlı sıhhat raporu ve “Kurbağaadam Olur” kararlı sıhhat raporu almak,

(c) Uçak Bakım branşı için Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği EK-D kıymetlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Kıymetlendirme Sütununa nazaran ” Kontratlı Astsubay Olur” kararlı sıhhat Raporunu almak,

(ç) İkmal branşı için Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği EK-D kıymetlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Kıymetlendirme Sütununa nazaran “Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sıhhat Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur” kararlı sıhhat Raporunu almak,

(d) İdari branşı için Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği EK-D kıymetlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Kıymetlendirme Sütununa nazaran “Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sıhhat Raporunu almak,

(9) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe karşıt mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği malzemeye bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

(10) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş

olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; taammüden işlenen bir hatadan ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahküm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatlerden ötürü mahküm olmamak yahut bu kabahatlerden ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(11) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

(12) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

(13) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak,

(14) Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği kararları nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak

üzere, rastgele bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik eğitim kuramlarından ayrılmamış yahut çıkarılmamış olmak yahut bu okulların yeterlilik imtihanından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş yahut kontratlı erbaş/er olarak vazifeli iken ayrılmamış yahut çıkarılmış olmamak,

(15) Terör örgütleri ile bu örgütlerin meşru yahut yasa dışı uzantılarının aksiyonlarına,

toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(16) Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair beyan

sunmak,

(17) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

(18) Gebe olmamak,

NOT : 1. Adayların üstte belirtilen kaidelerden rastgele birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, imtihan sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, tahsile başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

2. Adayların, kılavuzda belirtilen müracaat şartlarının yanı sıra 2’nci hususta belirtilen mevzuatı incelemeleri yararlarına olacaktır.

4. MÜRACAAT TEKNİĞİ VE MÜRACAATLARIN YAPILMASI:

a. Ön müracaatlar yalnızca https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi üzerinden e-Devlet Kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların Müracaat Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Müracaatlar; 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59‘da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, taşınabilir imza, e-imza, T.C. kimlik kartı yahut internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından müracaat yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” kısmından;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS‘ten yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi, (Fotoğraf vesikalık olacaktır)

(3) Adres bilgisinin ve irtibat bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS‘ten çekilerek yahut elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi mecburî olup girilecek cep telefon numarasının temin süreçleri tamamlana kadar faal olması gerekmektedir.),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğilim bilgileri “YÖK’ten Al” yahut “Belgeye Dayalı” biçiminde girilecektir. Son sınıf öğrencileri ön lisans eğitim bilgilerini “Belgeye Dayalı” olarak yükleyecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar diplomasını, son sınıf öğrencileri öğrenci evrakı yahut transkript evrakını, YÖK onaylı denklik evrakı olan adaylar ise denklik evrakını (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) sisteme yükleyecektir. Evraka dayalı denklik evrakı yükleyecek olan adaylar; 1’ıncı unsurdaki hangi kısma denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “Bölüm Adı” kısmına o kısmı seçerek yükleme yapacaklardır.]

(5) KPSS bilgilerinin “ÖSYM’den Sorgula” ile yüklenmesi (2020yılı KPSS (P93) puanı)

(6) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

(7) Şehit yahut Görev Malulü Eş ve Çocuğu olan adayların ise “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmında yer alan onaylı “Şehit Gazi Yakınlık BelgesV’nin yüklenmesi, (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) (verilen şehitlik ve malul evrakının aslı, onaylı yahut Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen evrak, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenlik Komutanlığı ve TSK çalışanı şehit yahut görev malulü eş yahut çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Çaba Kanunu 21/j unsuru kapsamında olanlar), Elektronik ortamda müracaat yapılmış ise bu adaylar imtihan esnasında evrakın aslını ibraz edecektir.

süreçlerinin yapılması mecburidir.

e. Ayrıyeten adaylar, müracaat kaidelerinde yer almayan ve zarurî olmayan aşağıdaki bilge ve evraklarının girişini “Profil Bilgilerim” kısmından yapabilecektir.

(1) “Yabancı Lisan Bilgilerim” kısmından “ÖSYM’den Al” yahut “Belgeye Dayalı” olarak varsa aday tarafından yabancı lisan imtihanı notları yüklenebilecektir.[belgeye dayalı yabancı lisan imtihanı yüklenmesi durumunda imtihan sonuç evrakı (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) yüklenecektir.]

(2) Öteki Bilgi/Belgelerim kısmından evraka dayalı olarak;

(a) Ustalık/kalfalık/çıraklık evrakı,

(b) Şoför evrakı,

(c) Çalışma mühleti dokümanı,

(ç) Sertifika dokümanı,

(d) Hizmet dokümanı,

(e) Gemiadamı evrakı,

(f) Sportmen lisans dokümanı,

(g) Mesleksel yeterlilik dokümanı,

(ğ) Mahalli lisan evrakı,

(h) Şehit gazi yakınlık evrakı,

(ı) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL yahut CPL sertifikası,

(i) Öbür Dokümanlar,

seçeneklerinden uygun olanı yahut olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) sisteme yükleyebileceklerdir.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve doküman girişleri tamamlandıktan sonra ”Başvurularım” kısmından ”Başvuru Sürecindekiler” kısmı seçilerek ”2021 Yılı Kıyı Güvenlik Komutanlığı Kontratlı Astsubay Temini” imtihanına ”Başvuru Yap” butonuna basılarak müracaat süreci başlatılacaktır.

g. ”Başvuru Yap” butonuna basıldıktan sonra müracaat kuralları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ”Okudum ve Onaylıyorum” kutucuğu işaretlenerek ”Devam Et” butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. ”Okudum ve Onaylıyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm imtihan kaidelerini taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. ”Devam Et” butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun yalnızca bir tercih seçilerek ”Başvuruyu Tamamla” butonuna basılarak müracaat tamamlanacaktır. ”Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana ”Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler denetim edilerek PDF olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır. İmtihan daveti yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak iki nüsha imtihanlara getirilecektir.

h. Müracaatın tamamlanması ile tüm profil bilgileri müracaat bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların müracaatları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Müracaat sonrasında yapılacak değişiklikler bu müracaat bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi yahut güncellenmesi durumunda; ”Başvuru Sürecindekiler” kısmından mevcut müracaatın silinerek, müracaatın tekrar yapılması gerekmektedir. Müracaatın güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilse yahut güncellense dahi müracaat bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

ı. Müracaat bilgileri (h) bendinde belirtilen biçimde yalnızca müracaat müddeti içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son müracaatındaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır. Müracaat mühleti dışında ise yalnızca adres ve bağlantı bilgileri değişiklikleri Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Merkezi Komutanlığına şahsen müracaat edilerek yazılı talepte bulunulması durumunda yapılabilecektir.

i. Sistem tarafından müracaat süreçleri sırasında adayların profil bilgileri ile müracaat kaideleri karşılaştırılmakta ve yalnızca kuralları uyan adaylar müracaat süreçlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların müracaatlarını yanlışsız ve sıkıntısız yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve süreçler sırasında ekrana gelen ikaz ve yanılgı iletilerini çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları değer arz etmektedir.

j. Sisteme girilen tüm bilgi ve evrakların doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek türel sorumluluklardan adaylar sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan müracaat koşullarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi basamağında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (astsubay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın süreçleri iptal edilecektir. Bu kapsamda “Belgeye Dayalı” olarak sisteme yüklenen evrakların gerçek ve okunaklı olması gerekmektedir.

k. Temin merkezince, aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması yahut ek bilgilere gereksinim duyulması halinde müracaat sahibinden ayrıyeten evrak talep edilebilir.

l. Müracaat ile ilgili olarak istenen bilgi ve dokümanlarda gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılır.

5. MÜRACAATLARIN AÇIKLANMASI VE İMTİHANA KATILACAKLARIN

BELİRLENMESİ :

a. KPSS puanı istenen branşlarda, adaylar KPSS notuna nazaran en yüksekten en düşüğe gerçek sıralanacak ve kontenjan ölçüsünün 10 katına kadar aday, KPSS Puanı istenmeyen branşlar için ise tüm adaylar imtihanlara çağrılacaktır.

b. Seçme imtihanları için fiyat yatırması daveti yapılan adaylardan belirtilen mühlet içinde imtihan fiyatını yatırmayanların yerine davet kontenjanını tamamlamak üzere iki kere imtihana davet duyurusu yapılabilecek olup, adayların duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

c. İmtihan fiyatı yatırma duyurusu, müracaat sonuçları, imtihanlara girecek adayların listesi, imtihan merkezi ve imtihan tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi İşçi Temin Sistemi ”Sonuç Bilgileri” kısmı altında ”Sonuçlarım” kısmında ilan edilecektir.

6. İMTİHAN FİYATININ YATIRILMASI : 1

a. Ön başvurusu kabul edilerek imtihanlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

(1) Adaylardan 200 TL imtihan fiyatı alınacak (Sınav fiyatının nereye ve ne formda yatırılacağı müracaat sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

(2) İmtihan fiyatını yatırmayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak,

(3) İmtihan kademelerinden evvel evrakların denetim edilmesi süreci esnasında imtihan fiyatını yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı ve imtihan ismi bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

(a) İmtihana girmeyen, giremeyen, imtihana alınmayan, imtihandan çıkarılan, imtihanı geçersiz sayılan,

(b) İmtihan etaplarının rastgele birinde başarısız olan,

(c) Sıhhat raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması basamaklarının rastgele biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) İmtihan fiyatını kendi ismine yatırmayan adayların, imtihan fiyatları iade

edilmeyecektir.

b. İmtihan fiyatlarının yatırılması sonrasında imtihan takvimi ve başka duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi İşçi Temin Sistemi ”Sonuç Bilgileri” kısmı altında ”Sonuçlarım” kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine nazaran duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine rastgele bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi İşçi Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

NOT: Şehit yahut görev malulü Eş ve Çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenlik Komutanlığı ve TSK çalışanı şehit yahut görev malullerinin eş yahut çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Gayret Kanunu 21/j hususu kapsamında olanlar) imtihan fiyatı yatırmayacak, ön müracaat sırasında bu evrakını sisteme yükleyecektir.

7. UYGULANACAK İMTİHAN BASAMAKLARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Müracaat hitamında imtihana katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Fiziki Denetim,

(2) Fiziki Yeterlilik,

(3) Mülakat imtihanına, tabi tutulacaktır.

b. Belirtilen imtihan kademelerinin rastgele birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki kademeye devam edemezler.

c. Adaylar imtihana gelirken yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt aygıtı yahut emsal özellikli değişik elektronik aygıtları getirmeyecektir. Bu cins aygıtlarla gelen adaylar nizamiyeden alınmayacaktır. Nizamiye bölgesinde bu çeşit aygıtları teslim alma yahut koruma etme imkanı bulunmamaktadır.

8. İMTİHAN ETAPLARI:

İmtihan, adaylar için fiziki denetim, fiziki yeterlilik ve mülakat imtihanı olmak üzere üç evreli yapılacaktır. İmtihan evrelerinden evvel kayıt kabul ve doküman denetimi yapılacak olup, eksik yahut kusurlu evrakı olan adaylar imtihanlara alınmayacaktır.

a. Fiziki Denetim :

(1) Adaylar fiziki yeterlilik imtihanına girmeden evvel Fiziki Denetim Kurulu tarafından denetimden geçirilir.

(2) Fiziki Denetim, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine nazaran yapılır. Her bir aday minimum standartları sağlamak zorundadır. Ayrıyeten TABLO-1’de örneği bulunan Beden Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi asıllarına nazaran her bir adaya not verilir.

(3) Fiziki Denetim Komitesi taban standartları sağlayan adaylar hakkında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” halinde karar verir. “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında münasebet belirtilir.

(4) Hakkında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda öteki imtihan etaplarına geçemezler.

b. Fiziki Yeterlilik İmtihanı :

(1) Fiziki Denetim Kurulları tarafından “Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik imtihanına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik imtihan kurulu aday kıymetlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu şahsen görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik imtihanı; adayın vücudu kabiliyeti ve fiziki yapısı kıymetlendirilmek üzere TABLO-2‘de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve bayan adayların imtihanları farklı kriterlere nazaran kıymetlendirilir.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zaruridir.

c. Mülakat İmtihanı :

(1) Fiziki yeterlilik imtihanında başarılı olan adaylar, mülakat imtihan kurulu tarafından mülakat imtihanına tabi tutulurlar.

(2) Değerlendirmede adayın;

(a) Husus hakkında bilgi seviyesi,

(b) Kendisinden istenileni kavrama,

(c) Özgüveni,

(ç) Tabir etme yeteneği,

(d) Vücut lisanını kullanma mahareti,

(e) Mesleksel bilgi seviyesi,

olmak üzere altı başka kritere nazaran; mesleksel bilgi kriteri 40 puan, öteki beş kriterin her biri 12 puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat imtihanından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

9. İMTİHAN SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI :

a. Adayların muvaffakiyet sıralamasına temel puanı;

(1) KPSS puanı istenmeyen branşlar için; fiziki yeterlilik imtihanı puanın %40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülakat imtihanı puanının %50’sinin toplamıdır. Muvaffakiyet sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği temel alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) KPSS puanı istenen branşlar için; KPSS puanının %40’u, fiziki yeterlilik imtihanı puanın %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat imtihanı puanının %30’nun toplamıdır. Muvaffakiyet sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği temel alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b. Erkek ve bayan adaylar farklı ayrı olarak her bir branş için; asıl, yedek ve başarısız olmak üzere imtihan sonuç listesi düzenlenir. Şehit yahut görev malulü eş ve çocukları için asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday, başka adaylar için ise adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek belirlenir. Şehit yahut görev malulü eş ve çocukları statüsünde müracaat yapan adaylar, olağan aday statüsünde asıl aday olarak başarılı olamaması durumunda; Şehit yahut görev malulü ve çocukları kontenjanında kıymetlendirilir.

c. Adayların imtihan sonuçları, imtihan ile ilgili süreçler tamamlandıktan sonra https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi İşçi Temin Sistemi ”Sonuç Bilgileri” kısmı altında ”sonuçlarım” kısmında yayımlanacaktır. Adaylar temin takvimine nazaran duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine rastgele bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi İşçi Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

10. SIHHAT ŞURASI RAPORUNUN ALINMASI:

a. Yapılan imtihanlarda başarılı olan adaylar TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğindeki kararlara nazaran Sıhhat Raporu almak üzere Sıhhat Bakanlığınca belirlenen rapor vermeye yetkili tam teşekküllü devlet yahut araştırma hastanelerine sevk edilmeleri sağlanır.

b. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine nazaran bu kılavuzun Md.3-a- (8)’inci bendinde yazılı sıhhat heyeti rapor/raporları aldırılacaktır.

c. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğindeki koşullara sahip olmayan ve müracaat yapılan branşa nazaran “Sözleşmeli Astsubay olamaz”, “Gemiadamı Olamaz” , “Kurbağaadam Olamaz” kararlı sıhhat konseyi raporu alan adayların kayıtları yapılmaz.

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI SÜREÇLERİ :

Kayıt yaptıran adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerine başlanır.

12. KAYIT KABUL :

a. İmtihanlarda başarılı olmuş ve bu kılavuzun adaylarda aranacak nitelikler kısmı Md.3-a- (8)’inci bendinde yazılı sıhhat rapor/raporları olumlu almış asıl adayların kayıtları yapılır. Kayıtları yapılan adayların sıhhat heyeti raporları Kayıt Kabul Komitesince incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yine muayene ettirilebilir.

b. Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan, Sıhhat Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan yahut tekrar muayene sonucunda TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğindeki kaidelere haiz olmadığı anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

c. Kayıtlara müracaat, şahsen adayın kendisi tarafından yapılır.

ç. Kayıt kabul için müracaatta bulunan adaylar noterden tasdikli yüklenme senedini yanlarında getireceklerdir.

13. İNTİBAK EĞİTİMİ :

a. Adaylar Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığının belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar.(İntibak eğitimi yaklaşık bir aydır.)

b. İntibak eğitimi mühletince adayların öğrenci olup olamayacaklarına dair sıhhat şurası raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç öbür sıhhat masrafları, iaşe ve ibateleri kurum tarafından karşılanır.

c. İntibak eğitimi mühletince cürüm işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği kararlarına nazaran yapılır.

14. YEDEK ADAY ÇAĞIRMA :

a. Kayıt sırasında, Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığına giremeyecekleri anlaşılan, eksik evrak getiren, kayıt günü mesai bitimine kadar müracaatta bulunmayan, ayrılan, vefat eden yahut olumsuz sıhhat raporu alan adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.

b. Çağrılan yedek aday, kendine bildiri edildiği tarihten itibaren en geç üç (3) iş günü içinde Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilen kayıt kabul merkezine evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu mühlet içinde müracaat etmeyen, olumsuz sıhhat raporu alan ya da eksik doküman ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların kayıtları yapılmaz. Bu adayların evrakları süreçten kaldırılır. Bunların yerine de yeniden birebir yolla yedek aday çağırma süreci yapılır.

c. İntibak eğitiminin üçte ikisi tamamlandıktan sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

ç. Adaylara yedek daveti https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi İşçi Temin Sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların adreslerine rastgele bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi İşçi Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

15. İNTİBAK EĞİTİMİ PERİYODUNDA ÇIKMA YAHUT ÇIKARILMA :

a. Adaylar, intibak eğitiminin rastgele bir etabında Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığına yazılı müracaatları ile çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Ayrılan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

b. Sıhhat kararları hariç, Astsubay Eğitim Merkezi’nden ayrılan yahut çıkarılan adaylar bir daha Astsubay Eğitim Merkezi giriş imtihanlarına müracaatta bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak bildirim edilir.

c. Bu kılavuzun 3’üncü husus a fıkrasında sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

ç. Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığından kendi isteği ile ayrılan yahut ilişiği kesilen adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

d. İntibak eğitim müddeti içinde güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanmayan adayların süreçlerine eğitim-öğretim periyodunda devam edilir.

16. HUKUKSAL SORUMLULUK : ¦

a. Bu kılavuzda yer alan konular, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler gizli olmak üzere, Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

b. İlgili mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen konulara ters davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

17. İMTİHAN TAKVİMİ :

15 Mart 2021 – 28 Mart 2021 saat: 23:59

Ayrıyeten bildirilecektir.

Ayrıyeten bildirilecektir.

Onayı müteakip ilan edilecektir.

18. BAĞLANTI VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

a. Bağlantı Bilgileri:

Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi JSGA Başkanlığı İşçi Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836

b. Kesin Kayıt ve Kabul Süreçleri;

Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi

JSGA Başkanlığı Eğitim Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 7474

c. Resmi İnternet Adresleri:

(1) Kıyı Güvenlik Komutanlığı: www.sg.gov.tr

(2) Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

ç. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek çizgisinde çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin birinci kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara Vilayet Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

ç. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

d. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeleri (AŞTİ) : Vilayet dışından imtihanlara katılmak üzere Ankara’ya gelen adaylar AŞTİ’de indikten sonra, Konya Yolu üzerindeki minibüs duraklarından geçen Ulus-İncek sınırında çalışan minibüsler ile gelebilir. Minibüsler buradan hareketle, Konya Yolu üzerinden, Or-An Kavşağı, Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi önünden geçmektedir.

DİKKAT! Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığına; yalnızca İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Öteki nizamiyelere gelen adayların güvenlik ve ulaşım meseleleri nedeniyle kışlaya girmelerine müsaade edilmeyecektir.

Memurlar

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.